Vlissingse Ondernemers Centrale - VOC

Nieuws

Vlissingen zet handtekening onder Retaildeal

Wethouder Josephine Elliott heeft maandag de Retaildeal ondertekend. De deal is onderdeel van de Retailagenda, een initiatief van minister Henk Kamp van Economische Zaken. Daarin staan 21 afspraken om de aantrekkelijkheid van winkelgebieden te vergroten.

Gedachte is om de gebieden samen toekomstbestendig te maken door ‘duidelijke keuzes, lage regeldruk  en publiek-private samenwerking’.

Visie
Vlissingen gaat zo snel mogelijk in overleg met partijen zoals de detailhandel, vastgoed, horeca, cultuur en leisure een visie en actieplan voor de binnenstad maken. Deze visie, het beleid en actieplan stemt ze regionaal af.

Na de zomer verwacht Elliott de eerste resultaten.

Kennis
Door de deal te ondertekenen heft Vlissingen toegang tot kennis en een netwerk van mensen en organisaties die werken aan de vitaliteit van winkelgebieden. Al 100 gemeenten hebben zich verbonden aan de Retailagenda.

Bron: Weekblad De Bode

Hits: 398

LPV wil onderzoek naar herstel rondje binnenstad

De Lokale Partij Vlissingen (LPV) wil dat het college van burgemeester en wethouders onderzoekt of de oude voetgangersdoorgang van de Lange Zelke naar de Oude Markt kan worden hersteld.

Gemeenteraadslid Wim Hirdes oppert dat het verwijderen van de roltrap naar de Xenos in De Fonteyne een optie zou kunnen zijn. Hirdes stelt zijn vraag naar aanleiding van opmerkingen van ondernemers over herstel van het voetgangersrondje in het centrum.

Verbeteringen
Het college is momenteel in gesprek met ondernemers uit de binnenstad over veranderingen en verbeteringen. Hirdes hoopt dat het rondje wordt meegenomen in die gesprekken.

Bron: de BodeEugène De Kok

Hits: 504

Horeca Vlissingen mag toch tien markten houden op Bellamypark

De Stichting Horeca Evenementencommissie Vlissingen (SHEC) mag dit jaar tien promotiemarkten  houden op het Bellamypark. Ook de Stads Theater Tour kan doorgaan als de ondernemers het programma in samenspraak met de Cultuurwerf afstemmen op festival Onderstroom.

B en W van Vlissingen wilden eerst maar zes promotiemarkten toestaan, omdat de overige markten tegelijkertijd met andere evenementen worden gehouden. De Stads Theater Tour zag het college helemaal niet zitten. Na protesten van ondernemers uit de hele binnenstad en vragen van raadsfractie LPV zijn B en W iets coulanter. Ze willen vergunningen verlenen voor tien markten én voor de Stads Theater Tour en Onderstroom als die twee evenementen in hun programmering rekening houden met elkaar.

Gemengde gevoelens
Woordvoerster Annika Meijboom van SHEC weet donderdagmiddag niet of ze blij of teleurgesteld moet zijn. Een officiële reactie wil ze nog niet geven, want ze bespreekt het besluit van het college nog met mede-organisatoren. Maar Meijboom laat doorschemeren, dat ze worstelt met gemengde gevoelens. ,,Ik ben natuurlijk blij dat we vier markten meer mogen houden dan eerst mocht. Maar ik snap nog steeds niet waarom ze niet alle activiteiten kunnen doen, die we van plan zijn. Vorig jaar kregen we een waslijst voorwaarden van het gemeentebestuur, waar we aan moesten voldoen. Vervolgens hebben de handhavers nooit gecontroleerd, omdat we het netjes voor elkaar hadden. Terwijl we alles zelf moesten doen: afzettingen, beveiliging, noem maar op.."

Mooi seizoen
Van de vier promotiemarkten die het college afwijst, zouden er twee tegelijk met de kermis zijn, die ook op het Bellamypark plaatsvindt. De twee andere markten, die SHEC wilde houden, vallen samen met een markt op de boulevards. Twee 'gelijksoortige' grote marktevenementen kan de gemeente organisatorisch - 'in het kader van toezicht, openbare orde en veiligheid' niet aan. Maar, zo laat een woordvoerster weten: ,,De gemeente is blij met alle initiatieven van ondernemers en kijkt uit naar een mooi evenementenseizoen."

Bron: PZC / Rene Hoonhorst

Hits: 527

Fietsen in de Walstraat na 18.00 uur toegestaan

Vanaf 1 maart is het officieel toegestaan: fietsen in de Walstraat na 18.00 uur en tot 10.00 uur. De winkels zijn dan gesloten, dus u hoeft niet van uw fiets te stappen. Ook op koopavond mag u blijven fietsen na 18.00 uur.

Voetgangersgebied
Met deze verkeersmaatregel wil de gemeente niet alleen fietsers na 18.00 uur toelaten, maar ook het voetgangersgebied beter markeren. Door het toelaten van fietsers na 18.00 uur wordt niet alleen de bereikbaarheid van de binnenstad voor fietsers vergroot, maar neemt ook de sociale controle toe door de aanwezigheid van meer personen s ’avonds in de binnenstad.

Inzage
Het verkeersbesluit ligt tot en met 1 maart 2017 ter inzage in de hal van het stadhuis in Vlissingen. U kunt dit ook digitaal raadplegen op de pagina Officiële bekendmakingen. Zie rubriek 'Verkeer I Organisatie en beleid', Verkeersbesluit gemeente Vlissingen 19-1-2017.

Hits: 608

Aantal supermarkten in Vlissingen meer dan voldoende

In Vlissingen zijn er in principe voldoende supermarkten en ze zijn goed verspreid over de gemeente. Alleen in de binnenstad en in Oost-Souburg is er nog ruimte voor uitbreiding. Dit kan een nieuwe supermarkt zijn of uitbreiding van de bestaande winkels. Het college van B&W stelt dit voor aan de gemeenteraad.

Het is de taak van de gemeente om te zorgen voor boodschappenwinkels in de buurt van haar inwoners. Daarom zijn er in de meeste wijken 1 of 2 supermarkten. Dat wil de gemeente graag zo houden. Als de bestaande supermarkten een klein beetje willen uitbreiden, moet dat kunnen. Deze winkels spelen dan in op ontwikkelingen in de branche en/of bij de klant.

Geen uitbreiding op Baskensburg
Het college van B&W vindt het niet verstandig om nog meer supermarkten toe te laten op het bedrijventerrein Baskensburg. Daar zitten al 2 supermarkten en er komt nog een nieuwe bij. Als daar nog meer supermarkten komen, gaan op den duur de boodschappenwinkels in de wijken dicht.

Dat is volgens B&W geen goede ontwikkeling. Die vinden het juist belangrijk dat er supermarkten blijven in de binnenstad en in Oost-Souburg. Een extra supermarkt in de binnenstad zou de aantrekkingskracht kunnen verbeteren. In de binnenstad en in Oost-Souburg kan daarom wat worden verbeterd aan omvang en bereikbaarheid van de bestaande supermarkten. 

Totstandkoming voorstel
Het college van B&W heeft zich op dit onderwerp laten adviseren door adviesbureau Droogh Trommelen en Partners. Vervolgens hebben verschillende marktpartijen hun mening gegeven over dat advies en over de supermarkten in Vlissingen. Deze informatie is gebruikt bij het opstellen van de Beleidsnotitie 'Supermarktstructuur gemeente Vlissingen 2016'. Dit is het kader waarbinnen verzoeken van marktpartijen worden getoetst.

De gemeenteraad vergadert over de Supermarktstructuur tijdens de Adviesraad op 24 november en de Besluitenraad op 1 december 2016.

Hits: 718

Weekmarkt Vlissingen op nieuwe plaats

De weekmarkt in Vlissingen is verplaatst van de Coosje Buskenstraat naar de Spuistraat en Lange Zelke.
Vrijdag stonden de marktkramers voor het eerst op hun nieuwe plek. Wethouder John de Jonge van de gemeente Vlissingen bracht rond het middaguur een bezoekje aan de markt. Om de feestvreugde te verhogen draaide bakfiets-dj Oscar Prinsen de hele middag plaatjes.

Tijdelijk
De Coosje Buskenstraat was altijd bedoeld als tijdelijke locatie tijdens de bouw van de Fonteyne, maar is meer dan negen jaar in gebruik geweest.

Op de nieuwe locatie heeft de gemeente Vlissingen moeten zorgen voor extra stroomcapaciteit en extra kabels en leidingen. Mede daardoor vond de verhuizing nu pas plaats, in plaats van voor de zomer.

Plattegrond
Er zijn plattegrondjes gemaakt waarop klanten kunnen zien waar hun favoriete kramen staan. Deze staat ook op internet.

Foto: Daphne Mol / Bron: De Vlissingse Bode

Hits: 709

Vlissingen genomineerd voor 'Evenementenstad van het jaar'

De nominaties voor de Nationale Evenementenprijzen zijn bekend. In de categorie 'Excellente Evenementensteden' (steden boven de 100.000 inwoners) zijn Amsterdam, Apeldoorn, Dordrecht, Rotterdam en Utrecht genomineerd. In de categorie 'Evenementenstad tot 100.000 inwoners' zijn Aa en Hunze, Dronten, Heerlen en Vlissingen genomineerd.

Beoordeling
De afgelopen weken konden evenementenorganisatoren en gemeenten in Nederland hun evenement of gemeente aanmelden voor de Nationale Evenementenprijzen. De gemotiveerde inzendingen zijn hierop voorgelegd aan de vakjury, die tot bovenstaande nominaties is gekomen.

Samenstelling jury
De jury van de Nationale Evenementenprijzen staat onder leiding van Eltje de Klerk; senior adviseur bij BMC en Alpha Adviseurs. Naast De Klerk bestaat de jury uit de volgende leden: Erik Ruts (Sponsorbrein), Jeroen de Schuytenaer (stad Gent/Gentse Feesten), Martijn Mulder (Hogeschool Rotterdam), Marieke Eilert (gemeente Groningen, winnaar Evenementenstad 100.000+ 2015) en Jasper Scholte (JMR Produkties/Nacht van de Kaap, winnaar Beste Publieksevenement in 2015).

Nationaal Congres Evenementen
De Nationale Evenementenprijzen worden dit jaar uitgereikt tijdens het Nationaal Congres Evenementen, dat op 10 oktober 2016 plaatsvindt in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. Het congres staat dit jaar in het teken van 'de Ver

Hits: 752

Werkzaamheden verhuizing weekmarkt

De Vlissingse weekmarkt verhuist per 1 november 2016 naar de Spuistraat en de Lange Zelke. Op donderdag 8 september starten de eerste werkzaamheden, onder andere aan de kabels en leidingen.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van tegels, het leggen van elektrakabels, het neerzetten van putkasten (electra voor marktkramen) en de straat weer dicht bestraten. Tijdens de werkzaamheden worden de straten in werkvakken afgesloten. Waar nodig, legt de aannemer loopplanken zodat u veilig bij de winkels kunt komen.

Planning
Zoals genoemd, beginnen de werkzaamheden donderdag 8 september. Delta gaat vanaf maandag 12 september aan de slag met de elektrakabels. Het leggen hiervan duurt ongeveer 4 weken. Zij zullen hier naar verwachting eind september mee klaar zijn.

Hits: 858

Verkiezing 'Schoonste winkelgebied'

NederlandSchoon houdt in de maanden mei-augustus van 2016 een uitgebreid onderzoek, waarbij bezoekers op straat wordt gevraagd hoe schoon zij hun winkelgebied vinden. Ook gaan speciale teams op pad om te kijken hoe schoon sommige winkelgebieden zijn. 

Dit jaar doen 63 gemeenten mee aan de verkiezing met in totaal 561 winkelgebieden. Ook Vlissingen doet mee. Het winnende winkelgebied wordt in oktober 2016 bekend gemaakt.  

NederlandSchoon
NederlandSchoon wil zwerfafval in Nederland voorkomen en bestrijden. Door gerichte campagnes, onderzoeken, samenwerkingen, delen van kennis en geven van advies aan bedrijven komt de stichting in actie tegen zwerfafval. Met de verkiezing wil NederlandSchoon zwerfafval hoog op de agenda zetten bij gemeenten, ondernemers en beheerders.

Hits: 823

Wij zijn verhuisd

De Vlissingse Ondernemers Centrale is sinds 1 augustus niet meer in de Walstraat gevestigd maar in de Sint Jacobstraat 3.

Het VOC-kantoor is in principe elke dinsdag- en donderdagochtend geopend. Natuurlijk is de VOC zoals altijd te bereiken via het gebruikelijke e-mailadres
info@vocvlissingen.nl en telefoonnummer 0118 - 85 30 57.

Hits: 868

Creatieve ideeën gezocht voor Machinefabriek

In het centrum van Vlissingen ligt in het hart van het Scheldekwartier de Machinefabriek. De Machinefabriek bestaat uit 10.000 m2 industrieel erfgoed en is onderdeel van de voormalige Scheldewerf.

Het gebouw is klaar om een nieuwe invulling te krijgen. Het gebouw en de ruimte nodigen uit voor initiatief en de locatie biedt kwaliteit. Maar welke kwaliteit gaat de meeste waarde creëren voor de stad? De markt wordt uitgenodigd de voorlopige uitgangspunten en ambities van de gemeente te toetsen en met goede en realistische ideeën voor het gebouw te komen. Ideeën kunt u tot en met 7 juni 2016 indienen.


Historie
Het Scheldekwartier was het industriële hart van de gemeente Vlissingen, waar grote (marine)schepen werden gebouwd en van de helling gleden. In de Machinefabriek werden de machines gemaakt voor deze grote schepen. Het gebouw is niet meer operationeel, maar de 3 enorme hallen ademen nog steeds een sfeer van industriële bedrijvigheid en nostalgie uit.
Vandaag de dag wordt de eerste hal voor tijdelijke activiteiten gebruikt. Panorama Walcheren, restauratie van Hoogaarzen, voorstellingen en optredens van het Zeeuws Nazomerfestival, ijsbanen, zijn een aantal voorbeelden van de huidige activiteiten in deze oude fabriek.


Definitieve functie
Het prachtige gebouw vraagt om een definitieve functie waarmee het industrieel erfgoed behouden kan blijven. Het gebouw biedt enorme kansen voor toekomstige functies en vormt door zijn omvang een enorme, maar geweldige uitdaging. De vraag is alleen: Wie durft dit aan?

De gemeente Vlissingen is eigenaar van de Machinefabriek en wil het gebouw graag verder ontwikkelen. Hiervoor wordt gezocht naar geschikte (markt)partijen. Eerst wordt de markt geconsulteerd om zo tot haalbare uitgangspunten (eisen) en ambities (wensen) te komen en worden de interesse en de mogelijkheden van marktpartijen gepeild. De gemeente beperkt haar rol bij de ontwikkeling tot het voeren van regie en wil één marktpartij inschakelen voor het ontwerp, de uitvoering, de financiering, beheer & onderhoud en de exploitatie.

Geïnspireerd door het gebouw en de locatie?
De gemeente hoopt op vernieuwende, creatieve plannen en wil partijen zoveel mogelijk ruimte bieden. Toch is er een aantal punten waar rekening mee moet worden gehouden. Gemeentelijke beleidskaders en wet- en regelgeving stellen namelijk randvoorwaarden. De Machinefabriek krijgt een publiekrechtelijke bestemming in plaats van een industrie bestemming. Dit biedt meer mogelijkheden bij de ontwikkeling van het gebouw. Maar wat is er mogelijk?

    Grootschalige detailhandelvestiging, maritieme detailhandel, supermarkt, ondergeschikte detailhandel (die binnenstad versterkt);
    Grote restaurants of andere bijzondere restaurantconcepten;
    Shortstay faciliteiten;
    Evenementen (waaronder markten);
    Culturele en maatschappelijke functies;
    Kantoorruimte;
    Wonen en parkeren.

Parkeren is tevens een randvoorwaarde voor het gebouw. Daarnaast zijn er nog aanvullende ambities die terug te lezen zijn in het consultatiedocument.

Uitgangspunten
De plannen voor het Machinefabriek moeten wel voldoen aan een aantal uitgangspunten. Behoud en cascoherstel van het gebouw met instandhouding van het industrieel historisch karakter, is er één van. Daarnaast moet er een verbinding zijn van historisch beeldbepalende elementen via een zichtlijn Noord/Zuid, tussen het hoofdkantoor van Damen en Dok van Perry. En als laatste moet de ontsluiting van de parkeergarage in de Machinefabriek aan de oostkant gesitueerd worden.

De marktconsultatie is te bekijken via Tenderned.

Hits: 789

Agenda

Koopzondag - 25 maart

Zondag - Locatie: centrum ...

© 2018 VOC Vlissingen | realisatie: Pulso creative