Vlissingse Ondernemers Centrale - VOC

Actualisering parkeerbeleid

De gemeente Vlissingen heeft de afgelopen maanden verschillende onderzoeken uitgevoerd voor de actualisering van het parkeerbeleid. Na de zomer gaat de gemeente aan de slag met het uitwerken van de resultaten, om te komen tot een geactualiseerd parkeerbeleid.

Parkeeronderzoek
In december 2014 is een parkeeronderzoek uitgevoerd, om in beeld te krijgen wat de parkeerdruk in en rond de binnenstad is. Daarnaast is onderzoek gedaan hoe het parkeerbeleid van de gemeente Vlissingen zich verhoudt tot het beleid in vergelijkbare gemeenten.

Betrokkenheid
Tot 1 mei 2015 hebben burgers suggesties in kunnen sturen. Deze zijn al meegenomen in de actualisering van het parkeerbeleid. Bij de verdere uitwerking worden burgers, lokale organisaties en belangenbehartigers nauw betrokken.

Uitwerking najaar 2015
In september 2015 wordt via de website van de gemeente Vlissingen en de Blauw Geruite Kiel gecommuniceerd over hoe het verdere proces zal verlopen.

Privacyverklaring | © 2018 VOC Vlissingen | realisatie: Pulso creative