Vlissingse Ondernemers Centrale - VOC

Impuls voor de binnenstad

Het college van B&W gaat aan de gemeenteraad voorstellen om volgend jaar de wekelijkse vrijdagmarkt naar het Spuiplein en de Lange Zelke te verhuizen. De zaterdagmarkt blijft op de kop van het Scheldeplein. Door deze verhuizing wil het college het kernwinkelgebied sterker maken.  

Knelpunt
Door de huidige opstelling van de vrijdagmarkt wordt de Coosje Buskenstraat afgesloten voor het verkeer. Dit is een knelpunt in de verkeerscirculatie in de binnenstad. Dit knelpunt wordt versterkt door de openstelling van De Willem Ruysstraat.  In overleg met de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) en de Marktcommissie is er onderzoek gedaan naar een alternatieve locatie in de binnenstad. Uit dit onderzoek is de locatie Spuiplein/Lange Zelke als beste locatie naar voren gekomen. In het verleden stond de vrijdagmarkt ook op deze locatie, maar is toen verplaatst vanwege de bouwwerkzaamheden aan De Fonteyne.

Versterking winkelgebied
Door de vrijdagmarkt op het Spuiplein en in de Lange Zelke te houden, is er een goede wisselwerking te verwachten tussen de marktkramen met de daar gevestigde winkels. De bereikbaarheid voor de marktklanten is goed door de aanwezigheid van een parkeerkelder en het parkeerterrein Zeemanserve en er is voldoende ruimte voor fietsparkeren. Ook een koppeling met de horeca op het Bellamypark is makkelijker te maken. Daarnaast komt een aantal kramen onder de overkapping te staan en zeker in de wintermaanden is dit een groot pluspunt.  Per saldo verwachten de gemeente, de VOC en de Marktcommissie dat de verplaatsing van de vrijdagmarkt goed is voor het economisch functioneren van de Vlissingse binnenstad.  

Investeringen
Er zijn geen voorzieningen voor elektriciteit en water aanwezig op de nieuwe locatie. Deze moeten nog worden aangelegd en dit kost geld. Het is aan de gemeenteraad om deze investering goed te keuren. Op donderdag 10 september 2015 wordt het voorstel besproken in de adviesraad van de gemeenteraad. Het besluit over de voorgenomen verplaatsing van de weekmarkt vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering van 24 september 2015.  Als de gemeenteraad besluit om de vrijdagmarkt te verplaatsen, wordt de verhuizing in goed overleg met de Marktcommissie, de VOC en alle betrokken ondernemers uitgevoerd. Het is de bedoeling dat de vrijdagmarkt voor 1 mei 2016 op haar nieuwe locatie staat.

Privacyverklaring | © 2018 VOC Vlissingen | realisatie: Pulso creative