Vlissingse Ondernemers Centrale - VOC

Verlevendiging Badstrand

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de uitvraag voor het 'Verlevendigen van het Badstrand met gebruikmaking van het badcaisson' voorlopig toe te wijzen aan Pier 7. Pier 7 heeft een ambitieus plan ingediend waarbij het aanbod van diensten en activiteiten op het Badstrand wordt uitgebreid. De ambitie is om het Badstrand niet alleen te benutten op zomerse dagen, maar ook buiten deze momenten.

Kansen voor het Badstrand
De gemeente heeft 4 inschrijvingen ontvangen van ondernemers die kansen zien voor het Badstrand. De plannen zijn door een beoordelingscommissie onder meer getoetst op het ondernemerschap, de uitbreiding van de activiteiten en de invulling met (openbare) voorzieningen. De beoordelingscommissie heeft het plan van Pier 7 als beste beoordeeld. Het college heeft na een vertrouwelijke consultatie van de gemeenteraad besloten het advies over te nemen. Het ingediende plan van Pier 7 zal nu verder uitgewerkt worden. Na het doorlopen van de diverse procedures kan overgegaan worden tot een definitieve toewijzing.

Verlevendiging Badstrand
Pier 7 BV is een initiatief van Suzanne en Erik van Dijk (horecaondernemer van onder andere strandpaviljoen Kontiki) en Niek en Frank Damen (ondernemer van onder andere de watertoren in Vlissingen). Ze hebben samenwerking gezocht met Henriëtte Swartjes van Strandsport Zeeland en Esther van Hoof van Sunrise Advise. Samen hebben ze een brede ervaring in het werkveld van recreatie en strandbeleving. Pier 7 heeft de ambitie om een laagdrempelige voorziening te realiseren, waar een gastvrije horeca-strandvoorziening, recreatieve activiteiten en openbare voorzieningen worden gecombineerd. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het toegankelijker maken én houden voor Vlissingers en bezoekers van buitenaf.

Uitbreiding badcaisson
Om invulling te geven aan de ambities, wil Pier 7 het badcaisson deels op het Badstrand uitbreiden. Dit komt overeen met het paviljoen dat voorheen op het Badstrand stond. Op het niveau van de boulevard ontstaat een soort balkon aan de Boulevard Evertsen, met een brede nieuwe trap die bezoekers het Badstrand op leidt.
De plannen

Op het Badstrand komt een restaurant met een terras, een lounge-hoek en een wijnbar. Ook komt er een uitgiftepunt waar strandbezoekers kleine snacks, dranken en ijsjes kunnen kopen. In het badcaisson worden de openbare sanitaire faciliteiten voor de strandbezoekers vernieuwd. Pier 7 ziet potentie om het plan nog verder te ontwikkelen. Ze denken aan het permanent laten staan van het paviljoen, het realiseren van hotelkamers in het huidige botenhuis en een uitgiftepunt op het niveau van Boulevard Evertsen. Deze opties zijn mogelijke aanvullingen en op dit moment nog geen onderdeel van het plan dat Pier 7 gaat uitwerken.

Exploitatie badcaisson in 2016
In 2016 neemt Pier 7 al een deel van de exploitatie van het badcaisson op zich. Ook wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn om al een tijdelijk uitgiftepunt op het Badstrand te realiseren.
De planning is om Pier 7 voor de zomer van 2017 te openen.

Privacyverklaring | © 2018 VOC Vlissingen | realisatie: Pulso creative