Vlissingse Ondernemers Centrale - VOC

Nieuws

Geen Gemeentegids!

De gemeente Vlissingen brengt geen gemeentegids meer uit. Mocht u benaderd worden om te adverteren, ga daar dan niet op in. Krijgt u een factuur voor de gemeentegids Vlissingen? Betaal deze dan niet. Heeft u al betaald en voelt u zich opgelicht? Doet u dan aangifte bij de politie

Hits: 993

Pilot 'Mengvormen Horeca en Detailhandel'

De gemeente Vlissingen doet mee aan de pilot 'Mengvormen Horeca en Detailhandel'.

Vlissingen doet samen met de Zeeuwse gemeenten Middelburg, Goes, Schouwen-Duiveland en Sluis mee aan de pilot van de Vereniging Nederlandse gemeenten. De proef loopt van 1 april 2016 tot 31 maart 2017.

Mengvorm
Een drankje nuttigen in de modezaak of koffiebonen kopen in een koffie & thee lunchroom. Tegenwoordig zijn er steeds vaker mengvormen van detailhandel en horeca in de binnensteden. Omdat er steeds meer mengvormen tussen winkels en horeca ontstaan, is de vraag welke mengvormen binnen een te wijzigen Drank- en Horecawet passen (en welke niet).

De beste manier om dat te ondervinden is een proef met mengconcepten in de praktijk en goed nagaan wat dit voor effecten heeft (zowel positief als negatief). Het doel van de proef is om input te krijgen voor een eventuele aanpassing van de Drank- en Horecawet (in 2017). Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat door deze mengvormen een bezoek aan de Vlissingse binnenstad leuker wordt.

Informatiebijeenkomsten voor ondernemers
Om ondernemers goed te kunnen informeren over deze proef, worden op woensdag 16 maart 2016 twee bijeenkomsten georganiseerd in Café de Concurrent, Bellamypark 22 in Vlissingen. Ondernemers hebben via de VOC en de Horeca Vlissingen een uitnodiging ontvangen.

Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd. Ondernemers kunnen zelf kiezen welke zij bijwonen:

    Woensdag 16 maart, 16.00-17.00 uur;
    Woensdag 16 maart, 19.30-21.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Pouwer, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 74 93 of e-mail bpouwer@vlissingen.nl.

Download hier de bijlage (pdf bestand)

Hits: 952

Verlevendiging Badstrand

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de uitvraag voor het 'Verlevendigen van het Badstrand met gebruikmaking van het badcaisson' voorlopig toe te wijzen aan Pier 7. Pier 7 heeft een ambitieus plan ingediend waarbij het aanbod van diensten en activiteiten op het Badstrand wordt uitgebreid. De ambitie is om het Badstrand niet alleen te benutten op zomerse dagen, maar ook buiten deze momenten.

Kansen voor het Badstrand
De gemeente heeft 4 inschrijvingen ontvangen van ondernemers die kansen zien voor het Badstrand. De plannen zijn door een beoordelingscommissie onder meer getoetst op het ondernemerschap, de uitbreiding van de activiteiten en de invulling met (openbare) voorzieningen. De beoordelingscommissie heeft het plan van Pier 7 als beste beoordeeld. Het college heeft na een vertrouwelijke consultatie van de gemeenteraad besloten het advies over te nemen. Het ingediende plan van Pier 7 zal nu verder uitgewerkt worden. Na het doorlopen van de diverse procedures kan overgegaan worden tot een definitieve toewijzing.

Verlevendiging Badstrand
Pier 7 BV is een initiatief van Suzanne en Erik van Dijk (horecaondernemer van onder andere strandpaviljoen Kontiki) en Niek en Frank Damen (ondernemer van onder andere de watertoren in Vlissingen). Ze hebben samenwerking gezocht met Henriëtte Swartjes van Strandsport Zeeland en Esther van Hoof van Sunrise Advise. Samen hebben ze een brede ervaring in het werkveld van recreatie en strandbeleving. Pier 7 heeft de ambitie om een laagdrempelige voorziening te realiseren, waar een gastvrije horeca-strandvoorziening, recreatieve activiteiten en openbare voorzieningen worden gecombineerd. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het toegankelijker maken én houden voor Vlissingers en bezoekers van buitenaf.

Uitbreiding badcaisson
Om invulling te geven aan de ambities, wil Pier 7 het badcaisson deels op het Badstrand uitbreiden. Dit komt overeen met het paviljoen dat voorheen op het Badstrand stond. Op het niveau van de boulevard ontstaat een soort balkon aan de Boulevard Evertsen, met een brede nieuwe trap die bezoekers het Badstrand op leidt.
De plannen

Op het Badstrand komt een restaurant met een terras, een lounge-hoek en een wijnbar. Ook komt er een uitgiftepunt waar strandbezoekers kleine snacks, dranken en ijsjes kunnen kopen. In het badcaisson worden de openbare sanitaire faciliteiten voor de strandbezoekers vernieuwd. Pier 7 ziet potentie om het plan nog verder te ontwikkelen. Ze denken aan het permanent laten staan van het paviljoen, het realiseren van hotelkamers in het huidige botenhuis en een uitgiftepunt op het niveau van Boulevard Evertsen. Deze opties zijn mogelijke aanvullingen en op dit moment nog geen onderdeel van het plan dat Pier 7 gaat uitwerken.

Exploitatie badcaisson in 2016
In 2016 neemt Pier 7 al een deel van de exploitatie van het badcaisson op zich. Ook wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn om al een tijdelijk uitgiftepunt op het Badstrand te realiseren.
De planning is om Pier 7 voor de zomer van 2017 te openen.

Hits: 1108

Bevrijdingsfestival

De Vlissingse cultuurwethouder Sem Stroosnijder praat volgende week met directeur Onno Bakker van de Cultuurwerf over het Bevrijdingsfestival. De Cultuurwerf wil het festival op 5 mei verhuizen van het Bellamypark naar het Scheldekwartier en heeft hiervoor een vergunning aangevraagd. De horeca van het Bellamypark en omgeving wil niet dat het festival daar verdwijnt.

De Cultuurwerf verwacht het Bevrijdingsfestival beter en goedkoper te kunnen organiseren op het Scheldeterrein, aan de rand van de binnenstad. ‘De afgelopen jaren is het festival enorm gegroeid en we groeien de binnenstad uit’, lichtte Onno Bakker de verhuisplannen eerder deze maand toe. ‘We hebben te maken met veel mensen en we willen het evenement compacter maken.”

Van allerlei locaties met hun eigen karakter op en bij het Bellamypark vindt de Cultuurwerf het Scheldeterrein overzichtelijker. ‘Daar kunnen we bijvoorbeeld de beveiliging, toegang en dranghekken eenvoudiger regelen.’ Bakker stelt dat meer bezoekers trekken geen doel op zich is. ‘Maar door de bezuinigingen op cultuur is eigen inkomsten genereren wel belangrijker geworden.’

Aderlating
De Cultuurwerf organiseert ook de festivals Onderstroom en Wonderstroom in de Vlissingse binnenstad en beraadt zich of ze die ook elders gaat laten plaatsvinden. De horeca bij het Bellamypark is bezorgd over deze ontwikkelingen, vanwege de spin-off die evenementen de ondernemers opleveren. “Het verdwijnen van deze evenementen uit de binnenstad zal voor de middenstand een behoorlijke aderlating zijn”, zegt Annika Meijboom van café Soif aan het Bellamypark namens de Vlissingse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

De afdeling heeft de Vlissingse politiek een brief gestuurd over haar zorgen. “Wij streven ernaar dat dit onderwerp op de raadsagenda komt, zodat wij gebruik kunnen maken van ons inspreekrecht. In vergelijking met de detailhandel in de binnenstad is er relatief weinig leegstand van horeca op de Nieuwendijk en het Bellamypark en dat komt mede door deze evenementen.” Meijboom kan zich voorstellen dat de beveiliging goedkoper te regelen is voor het Scheldeterrein. “Maar daar moeten wel allerlei voorzieningen worden aangelegd om een festival te kunnen organiseren en dat kost ook geld. Het Bellamypark is ingericht voor evenementen.”

Angst
Om de verhuizing van het Bevrijdingsfestival naar het Scheldeterrein mogelijk te maken moet de gemeente Vlissingen een vergunning verlenen en de grond van het Scheldekwartier beschikbaar stellen. Voor het eerste toetst de burgemeester puur of het mogelijk is, bijvoorbeeld qua veiligheid, om het festival op het Scheldeterrein te houden. Het tweede biedt meer ruimte voor discussie. “Als we de grond beschikbaar stellen willen we niet de verwachting wekken dat dit voor de komende jaren festivalterrein wordt. Het is bouwgrond”, legt wethouder Sem Stroosnijder uit.

Hij heeft contact met zowel de Cultuurwerf als ondernemers over deze kwestie. “Ik begrijp beide standpunten.” De wethouder dringt aan op dialoog tussen de Cultuurwerf en ondernemers. Daar hebben ze nog tot ongeveer februari de tijd voor. “De bal ligt in het midden”, aldus Stroosnijder. “Uiteindelijk is er voor alles een oplossing. Mijn angst is wel dat als het Bevrijdingsfestival uit de binnenstad vertrekt, het er niet meer terugkomt. Maar daar zijn de ondernemers zelf ook bij.”

Bron: De Vlissingse Bode

Hits: 1131

Impuls voor de binnenstad

Het college van B&W gaat aan de gemeenteraad voorstellen om volgend jaar de wekelijkse vrijdagmarkt naar het Spuiplein en de Lange Zelke te verhuizen. De zaterdagmarkt blijft op de kop van het Scheldeplein. Door deze verhuizing wil het college het kernwinkelgebied sterker maken.  

Knelpunt
Door de huidige opstelling van de vrijdagmarkt wordt de Coosje Buskenstraat afgesloten voor het verkeer. Dit is een knelpunt in de verkeerscirculatie in de binnenstad. Dit knelpunt wordt versterkt door de openstelling van De Willem Ruysstraat.  In overleg met de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) en de Marktcommissie is er onderzoek gedaan naar een alternatieve locatie in de binnenstad. Uit dit onderzoek is de locatie Spuiplein/Lange Zelke als beste locatie naar voren gekomen. In het verleden stond de vrijdagmarkt ook op deze locatie, maar is toen verplaatst vanwege de bouwwerkzaamheden aan De Fonteyne.

Versterking winkelgebied
Door de vrijdagmarkt op het Spuiplein en in de Lange Zelke te houden, is er een goede wisselwerking te verwachten tussen de marktkramen met de daar gevestigde winkels. De bereikbaarheid voor de marktklanten is goed door de aanwezigheid van een parkeerkelder en het parkeerterrein Zeemanserve en er is voldoende ruimte voor fietsparkeren. Ook een koppeling met de horeca op het Bellamypark is makkelijker te maken. Daarnaast komt een aantal kramen onder de overkapping te staan en zeker in de wintermaanden is dit een groot pluspunt.  Per saldo verwachten de gemeente, de VOC en de Marktcommissie dat de verplaatsing van de vrijdagmarkt goed is voor het economisch functioneren van de Vlissingse binnenstad.  

Investeringen
Er zijn geen voorzieningen voor elektriciteit en water aanwezig op de nieuwe locatie. Deze moeten nog worden aangelegd en dit kost geld. Het is aan de gemeenteraad om deze investering goed te keuren. Op donderdag 10 september 2015 wordt het voorstel besproken in de adviesraad van de gemeenteraad. Het besluit over de voorgenomen verplaatsing van de weekmarkt vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering van 24 september 2015.  Als de gemeenteraad besluit om de vrijdagmarkt te verplaatsen, wordt de verhuizing in goed overleg met de Marktcommissie, de VOC en alle betrokken ondernemers uitgevoerd. Het is de bedoeling dat de vrijdagmarkt voor 1 mei 2016 op haar nieuwe locatie staat.

Hits: 1281

Actualisering parkeerbeleid

De gemeente Vlissingen heeft de afgelopen maanden verschillende onderzoeken uitgevoerd voor de actualisering van het parkeerbeleid. Na de zomer gaat de gemeente aan de slag met het uitwerken van de resultaten, om te komen tot een geactualiseerd parkeerbeleid.

Parkeeronderzoek
In december 2014 is een parkeeronderzoek uitgevoerd, om in beeld te krijgen wat de parkeerdruk in en rond de binnenstad is. Daarnaast is onderzoek gedaan hoe het parkeerbeleid van de gemeente Vlissingen zich verhoudt tot het beleid in vergelijkbare gemeenten.

Betrokkenheid
Tot 1 mei 2015 hebben burgers suggesties in kunnen sturen. Deze zijn al meegenomen in de actualisering van het parkeerbeleid. Bij de verdere uitwerking worden burgers, lokale organisaties en belangenbehartigers nauw betrokken.

Uitwerking najaar 2015
In september 2015 wordt via de website van de gemeente Vlissingen en de Blauw Geruite Kiel gecommuniceerd over hoe het verdere proces zal verlopen.

Hits: 1299

De Willem Ruysstraat

De heer Willem Ruys (kleinzoon van oud Lloyd's directeur en verzetsman Willem Ruys, naar wie het schip dat werd afgebouwd bij De Schelde werd vernoemd) opende woensdag 29 april om 16.15 uur de nieuwe weg naar het centrum van Vlissingen. Naast het onthullen van het straatnaambord, kreeg de nazaat van Willem Ruys ook een exemplaar van het straatnaambord mee naar huis. De heer van Ameijden, inzender van de winnende straatnaam, memoreerde nog aan de grote moed die de gefusilleerde Willem Ruys in de oorlog heeft getoond.

Na de onthulling begaf het gezelschap zich naar De Timmerfabriek waar een informatiemarkt over Vlissingse projecten van start ging. Circa 250 bezoekers, het merendeel aan het begin van de avond, maakte gebruik van de mogelijkheid de gratis informatiemarkt te bezoeken en/of een gratis rondrit met de zonnetrein te maken. Vlissingen...Stad in ontwikkeling!

 

 

Hits: 1345

Nieuwe weg naar binnenstad

Mede dankzij het mooie weer van afgelopen dagen én het harde werk van de aannemer, zijn de asfalteringswerkzaamheden van de 'verlengde' Aagje Dekenstraat inmiddels klaar. Vrijdag 13 maart 2015 is de weg geopend voor het verkeer.

Vanaf 15.00 uur open voor verkeer
Sinds vrijdag 13 maart kan het verkeer gebruikmaken van de nieuwe entree van en naar de Vlissingse binnenstad. In de week van 16 maart vinden nog wel de laatste werkzaamheden plaats om de aansluiting op de Koningsweg helemaal af te maken. Ook wordt er nog beplanting aangebracht.

Informatiemarkt
Na de opening vindt aansluitend woensdag 29 april om 16.30 uur een informatiemarkt plaats in de Timmerfabriek. Verschillende initiatiefnemers presenteren hier hun plannen voor het Scheldekwartier én de rest van Vlissingen. En dat zijn er veel! Het hele programma van de feestelijke opening wordt tegen die tijd bekend gemaakt.

De nieuwe weg van en naar de binnenstad is een mijlpaal in de ontwikkeling van het Scheldekwartier én een mijlpaal voor Vlissingen.

Hits: 1329

Vlissingen 700 vlag te koop

VVV Vlissingen is gestart met de verkoop van de Vlissingen 700 vlaggen. De vlaggen zijn verkrijgbaar in 2 maten:

- Afmeting 1 bij 1,5 meter, kosten € 17,95;
- Afmeting 1,5 bij 2,25 meter, kosten € 34,95.

Wilt u deze unieke vlag in uw vlaggenmast? Wacht dan niet te lang, want de voorraad is beperkt. VVV Vlissingen is gevestigd aan de Spuistraat 46 in Vlissingen.   

Hits: 1322

Leegstand winkels daalt

Vlissingen kampt al jaren met leegstand van winkels in het centrum, en dan met name de Sint Jacobstraat en de Walstraat. Vorig jaar (2014) stonden er in het centrum van Vlissingen nog zo’n 40 winkelpanden leeg, en per 18 februari 2015 zijn dat er nog 30. Geen reden om te juichen, maar de leegstand is duidelijk iets aan het afnemen terwijl de landelijke leegstand juist is opgelopen!

De leegstand (landelijk) van winkels is vorig jaar opgelopen van 6,9% naar 7,5%. Dat is de achtste stijging op rij en de grootste ooit, meldt onderzoeksbureau Locatus. Op 1 januari 2015 stonden er 16.775 panden leeg. Begin vorig jaar betrof de leegstand 15.317 panden.

Van die panden heeft 13% een andere bestemming gekregen. In 26% van de leegstaande panden kwam vorig jaar een nieuwe winkel. Circa 60% staat echter na een jaar nog altijd leeg.
De onderzoekers wijten dit aan het veranderende winkelgedrag (internet) web shops etc.

Bron: RTV Vlissingen

Hits: 1544

Vlissingen krijgt nieuw hotel

Op de plek van het gesloopte hotel Britannia in Vlissingen komt waarschijnlijk een nieuw hotel te staan onder dezelfde naam. De gemeente Vlissingen en vastgoedbedrijf AVV Beheer zijn daarover in 'verregaande onderhandelingen'. Zij maakten dit maandagochtend bekend op een gezamenlijke persconferentie.

Verlies
De gemeente verkoopt de grond aan AVV Beheer voor 3,6 miljoen. Daarmee maakt Vlissingen 2,2 miljoen verlies, vanwege de hoge kosten die de afgelopen 15 jaar zijn gemaakt.

Verpauperen
Het oude hotel Britannia stond jarenlang te verpauperen op de Boulevard in Vlissingen. Het werd in 2012 gesloopt, nu is het een lege plek. Op die plek moet een nieuw 4 of 5-sterren hotel komen. Volgens AVV Beheer heeft een grote internationale keten belangstelling om op die plek een nieuw hotel neer te zetten. Over een maand moet duidelijk zijn of die internationale keten inderdaad gaat bouwen op die plek.

Bekend over de hele wereld
Volgens AVV Beheer is de naam Britannia bekend over de hele wereld en zou het gek zijn als de nieuwe exploitant die naam niet zou gebruiken. Of ook de beroemde mozaïeken op de voorgevel van het oude hotel Britannia behouden kunnen blijven is nog niet duidelijk. AVV Beheer heeft wel al toegezegd daar 'zijn best te gaan doen'.

Menselijk cordon
Bij de sloop in 2012 waren inwoners van Vlissingen bang dat de mozaïeken zouden worden beschadigd en richtten daarom een actiegroep op: 'Vrienden van het Brit'. De actiegroep deed onder meer een oproep om een menselijk cordon te vormen om het sloopterrein om de mozaïeken te redden. Uiteindelijk werden de mozaïeken voorzien van houten platen als bescherming tegen rondvliegend puin.

Getouwtrek
Jarenlang was er in Vlissingen getouwtrek over het oude hotel, de sloop van het gebouw en de nieuwbouw op die plek. De gemeente Vlissingen trok in 2009 een sloopvergunning in van het oude Britannia en ook een bouwvergunning voor een ander hotelcomplex. De gemeente deed dat destijds, omdat de bedrijven die er een nieuw hotelcomplex wilden neerzetten na vijf jaar nog geen plan van aanpak en een bouwplan hadden ingediend.

Artikel-12
Dat Vlissingen er 2,2 miljoen bij inschiet, is extra pijnlijk aangezien de gemeente artikel 12-status heeft aangevraagd. De gemeente verliest daarmee de financiële zelfstandigheid, maar krijgt wel extra geld van het Rijk. Vlissingen moet zo uit de rode cijfers komen.

Bron: Omroep Zeeland

Hits: 1447

Agenda

Koopzondag - 25 maart

Zondag - Locatie: centrum ...

© 2018 VOC Vlissingen | realisatie: Pulso creative