Vlissingse Ondernemers Centrale - VOC

Nieuws

Marinierskazerne naar Vlissingen

De marinierskazerne komt naar Vlissingen. De Tweede Kamer heeft na veel vijven en zessen ingestemd met de verhuizing van Doorn naar Vlissingen. De kazerne wordt genoemd naar, hoe kan dat ook bijna anders in Vlissingen, Michiel Adriaenszoon de Ruyter. Provinciale Staten zijn donderdagavond door het college bijgepraat over de besluitvorming in het parlement en de stappen die nu gaan volgen.

Dat gebeurde achter gesloten deuren. Een van de eerste onderhandelingen gaat over het uitkopen van De Dreu Onions in Ritthem. Dit bedrijf heeft achttien van de benodigde drieënzestig hectaren in zijn bezit. De provincie betaalt mee aan het uitkopen van het bedrijf.

De komst van de kazerne is een geweldige opsteker voor Zeeland, waar door de faillissementen van onder meer Thermpos en Zalco de laatste maanden veel werkgelegenheid verloren is gegaan. De Zeeuwen, in alle gelederen, zijn opgetogen nu het kabinet voor verplaatsing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen heeft gekozen.

De Kamer was gevoelig voor het argument dat nieuwbouw in Vlissingen op de lange termijn goedkoper is dan de renovatie van de huidige kazerne. Diverse Zeeuwse bouwondernemingen willen nu de krachten bundelen om de order voor de bouw van de kazerne binnen te slepen en zodoende nog wat extra werkgelegenheid in Zeeland te behouden.

Bron: De Faam
Door: Ellen de Vriend

Hits: 2365

Van Leeuwen Juweliers ook in Vlissingen

Door het grote aantal klanten in Middelburg en de vele positieve reacties van deze klanten leek het Van Leeuwen Juweliers goed om ook een Goudinkooppunt te openen in Vlissingen. De goudprijs blijft historisch hoog en hier kan menigeen van mee profiteren. Sinds gisteren verwelkomt

Goud Inkoop Vlissingen haar klanten aan de Spuistraat 2. Dit is het pand waar vroeger Vobis Computers zat, boven de Action en naast de bibliotheek. Kom vrijblijvend langs voor een taxatie van uw gouden of zilveren sieraden, bestek of munten. Wilt u het verkopen dan wordt u direct betaald.

Leontien uit Oost-Souburg, klant in Middelburg, vertelt: "Een vriendin vertelde me dat ze goud had ingeleverd en dat ze daar veel geld voor kreeg. Toen heb ik ook wat gouden sieraden gepakt die ik toch nooit meer droeg en ben ook langsgegaan. Mijn man en ik waren erg blij met het bedrag dat we kregen, zeker net voor de feestdagen!"

De openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 11.00-17.00 uur, zaterdag van 11.00-16.00 uur. Goud en zilver inkoop Vlissingen, Spuistraat 2.

Bron: De Vlissingse Bode

 

Hits: 4647

Vlissingen onderneemt veilig

De Vlissingse Ondernemers Centrale VOC, Regiopolitie Zeeland, de Stadsgewestelijke Brandweer en de gemeente Vlissingen ontvingen woens- dag 19 december de 2e ster Veilig Ondernemen uit handen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Deze bekroning is het resultaat van de al twee jaar durende samenwerking tussen de genoemde partijen voor een schoon, heel en veilig winkelgebied in het centrum van Vlissingen. Deze samenwerking werpt zijn vruchten af, zo blijkt uit de resultaten van een dit najaar gehouden ondernemers enquête.

Er blijken fikse verbeteringen uit ten opzichte van de situatie in 2010. Zo voelt nog slechts 15% van de ondernemers zich wel eens onveilig in de winkel. Dat was twee jaar geleden meer dan de helft. Maatregelen die hierbij geholpen hebben zijn o.a. de korte lijnen naar de politie en de aanpak van hang- jongeren in de stad.

Voor de komende twee jaar is er weer en pakket aan maatregelen gemaakt die de veiligheid in de stad ten goede komen. Dat zijn maatregelen ter verbetering van de com- municatie, tegengaan van overlast van fietsers en het herstel van straatmeubilair. Alle partijen spelen daarin wederom hun eigen rol. ‘Samenwerking’ blijkt op- nieuw het sleutelwoord tot succes en resultaat!

Bron: De Faam

Hits: 1716

2e ster KVO

Vlissingen ontvangt 2e ster Keurmerk Veilig Ondernemen.
Ondernemers in de Vlissingse binnenstad, Regiopolitie Zeeland, de Stadsgewestelijke Brandweer en de gemeente Vlissingen ontvangen woensdag 19 december 2012 de 2e ster Veilig Ondernemen uit handen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Deze bekroning is het resultaat van de al twee jaar durende samenwerking tussen de genoemde partijen voor een schoon, heel en veilig winkelgebied in het centrum van Vlissingen.

Verbetering veiligheid in centrum
Dat deze samenwerking zin heeft blijkt uit de resultaten van de dit najaar gehouden ondernemersenquete (respons 50%). Er komen een aantal forse verbeteringen naar voren ten opzichte van de situatie in 2010. Zo voelt nog 15% van de ondernemers zich onveilig in de winkel. Dat was twee jaar geleden meer dan de helft . 11% van de ondernemers is in de omgeving van de winkels niet altijd op zijn/haar gemak. Twee jaar geleden voelden nog 48% van de ondernemers zich niet altijd veilig rondom de winkel. Maatregelen die hierbij geholpen hebben zijn o.a. de korte lijnen naar de politie en de (sociaal-maatschappelijke) aanpak van hangjongeren in de stad.

Aanpak openbare ruimte
De ondernemers vinden dat de winkelstraten er beter en schoner uit zien. Dat komt mede door de herinrichtingen die de gemeente de afgelopen twee jaren heeft uitgevoerd. 54% van de ondernemers is tevreden. In 2010 was dat slechts een derde van de ondernemers.

Aangifte winkeldiefstal
De bereidheid om aangifte te doen is helaas niet veel toegenomen. Nog steeds doet maar een derde van de ondernemers aangifte. Wel vinden de ondernemers dat winkeldiefstal steeds minder een probleem is geworden. Meer ondernemers hebben ook meer maatregelen getroffen om winkeldiefstallen te voorkomen (trainingen, afromen kassa instructie personeel).

Toekomst
Voor de komende twee jaar is er weer een pakket maatregelen gemaakt die de veiligheid in de stad ten goede komt. Er liggen acties bij de ondernemers, de politie/brandweer en de gemeente Vlissingen. Te denken valt aan verbetering van de communicatie, tegengaan van overlast van fietsers en het herstel van meubilair in de openbare ruimte.

Hits: 1766

Agenda

Koopzondag - 25 maart

Zondag - Locatie: centrum ...

© 2018 VOC Vlissingen | realisatie: Pulso creative