De richtlijn Verantwoord winkelen richt zich op veiligheid in de winkel. Belangrijke aanscherpingen zijn: 

  • Voer aantoonbaar deurbeleid. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak en vermeld maximum aantal klanten op de poster. Voor de grote winkels boven 1.000 vierkante meter in de woon- en tuinbranche adviseren wij 1 klant per 25 vierkante meter.
  • Zet in op spreiding van klanten over de week en de dag. Kijk daarom of de geboden openingstijden lokaal gezamenlijk breed kunnen worden ingevuld.
  • Voorzie medewerkers van beschermende middelen (kuchschermen, mondmaskers) en zie toe op gebruik daarvan.
  • Lees hier de branchespecifieke regels & adviezen, die door INretail zijn opgesteld.