Val je buiten de TVL regeling?
Hier kun je melden wanneer je buiten de TVL-regeling valt: Uitvraag naar ondernemingen die buiten de TVL vallen