Op deze pagina vindt u diverse bestanden om te downloaden. Indien u geen pdf document kunt openen dan kunt u gratis een programma hiervoor downloaden op:
http://www.adobe.com/support/downloads/main.html.

   notitie's

 Bedrijven Investeringszone (BIZ)
 2021 t/m 2025

   Gratis parkeren is Kassa - 15 februari 2017
   Het hart van de stad moet kloppen
   notulen / jaarrekeningen / begroting
   Algemene Leden Vergadering september 2020 (voorlopig verslag)
 Voorlopige begroting 2021 | september 2020
 Begrotingen en overzicht i.v.m corona aanpassingen | augustus 2020
 Verslag kascommissie VOC 2019
 Algemene Leden Vergadering najaar 2019
 Jaarrekening 2019 (concept)
 Algemene Leden Vergadering voorjaar 2019
 Algemene Leden Vergadering najaar 2018
 Algemene Leden Vergadering voorjaar 2018
 Algemene Leden Vergadering najaar 2017 
 Algemene Leden Vergadering voorjaar 2017
 Algemene Leden Vergadering najaar 2016
 Algemene Leden Vergadering voorjaar 2016
 Algemene Leden Vergadering najaar 2015
   Algemene Leden Vergadering voorjaar 2015
   Algemene Leden Vergadering 2014
   Algemene Leden Vergadering 2013
   poster corona / covid-19 maatregelen Zeeland
   Corona maatregelen Nederlands - NL
   Corona maatregelen Duits - DU
   Corona maatregelen Frans - FR
   Corona maatregelen Engels - EN
   diversen
 Privacyverklaring VOC 29 mei 2018
   VOC_denktank_maart_2018
 Informatiebijeenkomst verlenging BIZ regeling 02-03-2015
 VOC resultaten vragenlijst april 2014
 Werkplan 2014
 Statuten
 Plan van aanpak (2012)
   logo
   VOC logo (pdf bestand)
EPS bestand  VOC logo (eps bestand)
JPG bestand  VOC logo (jpg bestand)

Privacyverklaring